Blijf KringIn Nederland zijn er ieder jaar 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Help mee dit geweld te stoppen – steun Blijf Groep! De betrokkenheid van fondsen, bedrijven en particulieren is voor Blijf Groep van zeer groot belang.

Help mee

Terugblik 40 jaar Blijf van m'n Lijf

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen

Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen.

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen.

Voor hulp:

Voor hulp, advies en informatie belt u:
020 611 60 22

 

In geval van nood:

Neem geen risico

Bel 112